Impressum

Wskazówki prawne:

Zawartość i struktura niniejszej strony internetowej są własnością intelektualną HILDEGARD BRAUKMANN Kosmetik GmbH & Co.KG, Firmy SPA CONSULTING Beata Choroś oraz osób trzecich. Używanie i przetwarzanie chronionych prawem autorskim logotypów, tekstów, zdjęć oraz interaktywnych modułów i oprogramowania jest bez wcześniejszej,pisemnej zgody zabronione.

Informacje zawarte na tych stronach internetowych zostały z należytą starannością zebrane i przedstawione przez ich właścicieli, którzy zachowują prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Zawarte informacje stanowią formę bezpłatnego serwisu niewymagającego zobowiązań umownych. Właściciele stron nie odpowiadą za szkody materialne i niematerialne (w tym utraty zysków) w związku z bezpośrednim i pośrednim używaniem niniejszej strony internetowej. Jest to szczególnie ważne dla prawdziwości, autentyczności i aktualności informacji zawartych na stronach internetowych nie związanych bezpośrednio z jej Właścicielem . SPA CONSULTING Beata Choroś nie odpowiada za treść i zawartość stron internetowych, których nie administruje.

Firma / Adres:

SPA CONSULTING Beata Choroś

ul. Długa 16, 05-530 Cendrowice
woj. mazowieckie

NIP 1231041293

info@hbkosmetik.pl

Odwiedź nas na:
SPA CONSULTING/ BEAUTY CENTER JÓZEFÓW
ul. Topolowa 16
05-420 Józefów
woj. mazowieckie
NIP 1231041293
biuro@hbkosmetik.pl
tel. 48 22 498144
IMPRESSUM